واتر استاپ-واتراستاپ

واتراستاپ-واتر استاپ

واتراستاپ-واتر استاپ بر پایه مواد خام پلی ونیل کلراید به دلیل آلاستیسیته وانعطاف پذیری بالا در ساخت پروژه های صنایع آب و فاضلاب ، سدها ، استخرها و کانالها  جهت جلوگیری از خروج آب و آب بندی درزهای اجرائی و محل های قطع بتن یا اتصال بتن قدیم به جدید بکار می رود  که در ابعاد و اشکال مختلف تولید و در بازارعرضه می گردد.


چسب پودری

چسب پودری

چسب پودری،چسب آنتیک همه کاره

نانوپوش - نانو - عایق رطوبت - ضدآب - ضد نفوذ

نانوپوش - نانو - عایق رطوبت - ضدآب - ضد نفوذ

نانوپوش - نانو - عایق رطوبت - ضدآب - ضد نفوذ

چسب بتن،چسب بتون،چسب

چسب بتن،چسب بتون،چسب

چسب بتن،چسب بتون،چسب

چسب سنگ آنتیک خمیری-چسب کاشی-چسب

چسب سنگ آنتیک خمیری-سنگ آنتیک-چسب سنگ-چسب کاشی-چسب

چسب سنگ آنتیک خمیری-سنگ آنتیک-چسب سنگ-چسب کاشی-چسب

پودر بندکشی
چسب کاشت میلگرد-کاشت بولت-کاشت میلگرد-چسب
رزین سنگ-براق کننده سنگ-رزین-محافظ نما