ضدیخ بتن مایع با کلراید
 

 

 

معرفی محصول:

ضد یخ بتن با کلراید افزودنی میباشد که با مکانیزم شتاب دهندگی در عمل هیدراسیون وکاهش دمای انجماد  از یخ زدگی بتن در سرما ویخبندان،متلاشی شدن یا عدم کسب مقاومت بتن  جلوگیری میکند.این محصول کلرایدی بوده و در سازه های غیر مسلح بکار برده می شود.

 

مزایا:
افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن
بتن ریزی در دماهای زیر صفر درجه
جلوگیری از یخ زدن بتن
جلوگیری از متلاشی شدن بتن در دماهای زیر صفر درجه
قابلیت سازگاری با انواع تیپ های مختلف سیمان
کاهش آب مصرفی تا 10 درصد

 

موارد کاربرد:
بتن ریزی در سازه های غیر مسلح
جهت جلوگیری از یخ زدگی و متلاشی شدن بتن غیرمسلح  در دماهای 5+ الی 15-  استفاده می شود
زمانی که افت شدید دما پیش بینی شود
انجام کارهای ترمیمی در مناطق سردسیر

 

میزان مصرف:
در جدول زیر مقدار مصرف براساس وزن سیمان مصرفی درج شده است.


ضد یخ-ضدیخ

 

روش مصرف:
این محصول را می توان با بتن اماده قاطی کرد و پس از همگن شدن واختلاط کامل بتن ریزی کردو یا می توان محصول  را در زمان ساخت بتن در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود.
باید در نطر داشت به میزانی که ضدیخ بتن ریخته می شود باید از وزن آب مصرفی کاسته شود همچنین قبل از بتن ریزی سطح قالب ها و ارماتور هارا از برف و اب بزدایید.
نکته مهم:این محصول کلرایدی بوده و به هیچ عنوان در سازه های مسلح نباید بکار برد.

 

مشخصات فیزیکی وشیمیایی:
حالت فیزیکی : مایع
رنگ : سفید
 7-8 : PH
یون کلر: دارد
وزن مخصوص: 1.95 gr/cm3

 

بسته بندی:
ضدیخ مایع بتن در بسته های 20،25 کیلوگرمی و بشکه های 220 کیلوگرمی در بازار عرضه می شود.

 

انبارداری:
این محصول را باید در بسته بندی اولیه نگهداری شود.

 

کلمات مرتبط:
ضد یخ-ضد یخ بتن-ضدیخ-مایع باکلراید-بتن-بتون