روان کننده بتن
یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۶
1 نظر
432 بازدید

روان کننده بتن بر پایه لیگنو سولفونات بوده که جهت کاهش آب مصرفی و روانسازی بتن استفاده می شود..

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر